Trælasten, fra filmen


Trælasten


Udrag fra filmen "Adda" af Apperaat