Februar 2014

Magt går for ret

... mod magten gælder retten ikke,
... enhver har så megen ret, som han har magt,
... har man magt, så har man ret.
Ordsprogene er mangfoldige, og ud fra dem kan udledes, at mennesker med magt meget sjældent synes, at deres magt er et problem. De ved jo bedst!
Således ved også denne regering, hvad der er bedst for folket, når den på trods af protester fra dele af folketinget og massive under-
skriftindsamlinger, sælger DONG til det misliebige Goldman Sachs.
Holger K. udtalte, at han blev meget opbragt, da han på et møde fik at vide, at det var Goldman Sachs, Dong skulle sælges til, set i lyset af, at han og hans ministerium var på intens jagt efter selskabskonstruktioner som Goldman Sachs, med skattely på fordelagtige øer. Derefter stemte han sammen med sin folke-
tingsgruppe ja til salget, og benævnte det som "en meget fornuftig aftale."

Regeringen leger demokrati på skrømt, og arrogancen afsløredes utvetydigt, da Mette Frederiksen udtalte; "Man skal altid diskutere vigtige beslutninger. Men beslutningen om DONG er truffet.
Man ihukommer Vestagers tidligere kommentar til protesterne mod de massive forringelser af dagpengeordningen: "Sådan er det jo".

Lille Danmark, hvad nu?tilbage til arkiv

| Spor | Biografi Udgivelser Foredrag Links Kontakt