December 2013

Erindringer om en verden af i går
Stefan Zweig genlæst

Nu, hvor en ny oversættelse af Zweigs bog foreligger, greb jeg min gamle, slidte 1948 udgave, der bærer præg af talrige læsninger. Det er kun omkring 1 år siden, jeg sidst havde den fremme, i forbindelse med skrivning på min Richard Tauber bog. De to kunstnere er yderst forskellige i temperament og virke. Zweig, en forfinet, belæst skribent med enorm publikumsappel, Tauber, folkelig, illitterær, også han med et verdenspublikum. Begge lever i en turbulent og grusom tid, der former deres skæbne.

Zweig, 1881 - 1942, født i Wien. Tilbringer en tryg barndom og ungdom hos sin velhavende jødiske familie. Senere berømt kosmopolitisk forfatter. Zweigs familie tillægger ikke deres jødedom nogen betydning.

Tauber, 1891 - 1948, født i Linz. Illegitim søn af en jødisk far og en katolsk mor. Han har en alt andet end tryg barndom, og fører en omflakkende tilværelse, sendt frem og tilbage mellem forældre, der dårligt har tid til at tage sig af ham. Senere fejret som Wiens berømte bysbarn med en kosmopolitisk karriere.
Taubers far har ingen tilknytning til jødiske miljøer.

Begge tvinges til flugt efter Hitlers magtovertagelse i 1933, begge kommer til England, og begge bliver engelske statsborgere.
Kort efter udbruddet af anden verdenskrig 1939, rejser Zweig via USA til Brasilien. Hvorfor bliver han ikke i England, han er jo statsborger? Formodentlig fordi han frygter at blive interneret som enemy alien, på trods af sit statsborgerskab.
Tauber bliver i England, hvor han har en høj status. Han synger, komponerer og dirigerer. BBC udsender hver søndag en direkte Richard Tauber hour, hvor man kan indsende ønsker til tenoren. Han er i stand til at videreføre sin karriere under krigen, og efter fredsslutningen i 1945 står verden ham atter åben.
Zweig har utvivlsomt hørt Tauber synge både i Wien og senere i London, hvor han er et tilløbsstykke, hvorimod Zweigs forfatter-
virksomhed lider skibbrud og uvirksomheden gør ham rastløs og mismodig. Han plejer omgang med andre prominente jødiske flygtninge, blandt andet Sigmund Freud.
Også Tauber kender Freud, idet han en periode søgte hans hjælp i Wien. I modsætning til Zweig holder han sig på afstand af the Austrian Centre, hvor de jødiske emigranter samler sig. Men Tauber giver velgørenhedskoncerter dér for at støtte de eksilerede økonomisk.

Den følsomme Zweig er en kunstens mester, men en livets taber. Han bruger tiden fra 1939 til 1942 til at skrive sit erindringsværk, Die Welt von Gestern. En sørgmodig fortælling om den centraleuropæiske dannelseskulturs storhed og fald. En verden, der gik tabt. Om tiden før 1913 skriver han:
"Vi kunne leve mere som kosmopolitter. Hele verden lå åben for os. Vi kunne rejse uden pas, hvorhen vi ville, der var ingen, der eksaminerede os i sindelag, afstamning, race og religion."
Han begår selvmord i fortvivlelse over Europas fremtid, overbevist om nazismens endelige sejr. Men sådan gik det ikke. Tværtimod. Efter to verdenskriges rædsler og et sønderslået Europa, begynder Tyskland og Frankrig at nærme sig hinanden og skaber en ny, fredelig forbindelse med Kul og Stålunionen, der senere bliver til EF og endnu senere til EU.tilbage til arkiv

| Spor | Biografi Udgivelser Foredrag Links Kontakt