Maj 2013

Åh Europa!

Tyskland holder Europas skæbne i sin hånd.
Sådan at forstå, at den tyske regering holder nøglen til den Europæiske Unions skæbne i sin hånd. Det siger Jürgen Habermas i en tale, han holdt for nylig på Leuwens Universitet. I talen siger han, at tysk politik bør omorientere sig. Man bør ikke blive ved med at insistere på, at Eurozonens kriseramte lande skal fortsætte med at skære i de sociale sikringsordninger og offentlige ydelser. Det har vist sig at være håbløst, og har medført yderligere social forarmelse og massiv arbejdsløshed. Den ubalance der er mellem økonomierne i eurolandene vil kun forværres af Tysklands fastholdelse af en stram krisestyring.
Habermas taler for at udvikle EU til et overstatsligt demokrati, således at det bliver en politisk union. At udskyde demokratiet er et særdeles farligt skridt.
Han ønsker en demokratisk europæisk føderation, og kritiserer Berlin, for ikke at turde, eller ville, tage dette initiativ. Som det er nu, befinder Europa sig i en teknokratisk konstruktion uden demokratiske rødder, siger han.

Sidste år luftede også José Barroso med forsigtighed det spøgelse, der flakser gennem Europa, men som ingen har lyst til at tale om. Han sagde, at EU nødvendigvis skal bevæge sig mod en føderal stat, Europas Forenede Stater, og at det naturligvis kræver en ny traktat, da samtlige 27 medlemslande skal underlægges en overstatslig konstruktion og acceptere yderligere suverænitets-
afgivelser.
UPS! Det er en formulering, som EU's politikere har tænkt i årevis, men ikke turdet sige højt. For det er ikke just begejstring, tillid og opbakning, de europæiske befolkninger har udvist over for det vaklende EU og euroen. At sende et sådant forslag til folke-afstemning i samtlige 27 lande vil blive massivt nedstemt. Befolkningerne har ingen grund til at trykke på synes godt om knappen, tværtimod.

Medlemslande, der stadig er ved god økonomi, synes at agere i en slags barnlig trods, hvor man demonstrativt og perspektivløst demonstrerer, at man da sandelig selv er herre i eget hus. Så for tiden kappes man om, hvem der sætter selskabsskatten mest ned. Hvem der udskyder klimaindgreb længst muligt, så profitten kan få lov at vokse uden kedelige konsekvenser for økonomien Hvem der udskyder omstilling til grøn vækst og omlægning til vedvarende energier længst, og hvem der skærer mest i sociale ydelser til fordel for erhvervslivets uforstyrrede vækst.

Denne frue ved udmærket, at vi gudskelov er meget, meget langt fra den situation socialdemokraten Hartvig Frisch beskrev i sin bog fra 1933, Pest over Europa. Han skriver, at arbejderpartiets opgave er at etablere et solidt forsvar for den demokratiske styreform, og hans bog blev et vigtigt redskab i socialdemokratiets bestræbelser på at forsvare det danske demokrati.
I dag har Danmark ikke mere et socialdemokratisk parti, og Tyskland er for længst ikke nogen fjende. Men både Danmark, Tyskland og de øvrige EU lande må besinde sig på, at uden stærke socialdemokratiske forankringer, er vi alle i fare.

Alle lande i EU bør tage massearbejdsløshedens elendighed, der hærger Europa, meget alvorligt. Håbløse mennesker bliver farlige, hvis de nødsages til at bruge fortvivlelsens selvtægt.
Hvordan kommer vi ud af det mareridt, den Europæiske Union har udviklet sig til?tilbage til arkiv

| Spor | Biografi Udgivelser Foredrag Links Kontakt