Oktober 2010

Velfærdsstaten under afvikling?

Man må basalt gøre op med globaliseringsprincippet og i stedet sikre, at der i de enkelte samfund er arbejdsopgaver til alle, selv om de pågældende opgaver kan udføres billigere i lande med lavere løn og ringere arbejdsforhold.
- skrev Holger Lindgren i Information den 8. 9. 2010.

Er social velfærd og globalisering i det hele taget uforenelige størrelser?
Spørger man vore politikerne bliver man belært om …"at udviklingen kræver…" Desværre er denne udvikling næsten altid forbundet med afvikling og kvalitetsforringelse.
I en rapport fra 2005 udtaler Velfærdskommissionen, at globaliseringen presser velfærdsstaten og forstærker behovet for en dybtgående reform - men uden at afvikle den.

Velfærdssamfundet blev udformet og beskrevet i 1945 af den unge socialdemokrat Jens Otto Krag. Fremtidens Danmark hed det socialdemokratiske program, der kom til at introducere en ny stat med inspiration fra den britiske økonom John M. Keynes.
Programmets bærende ide var social tryghed og fuld beskæftigelse.
En overordnet social tryghed har Danmark stadig, men der er sket et brud med velfærdsstatens principper om ret og pligt til at arbejde.Det nye parti Liberal Alliance er sponsoreret af Saxo Bank, der har finansieret udgivelsen af bogen Taberfabriken fra 2006, skrevet af partimedlemmet Ole Birk Olesen. Bogens tanker deles af partiets yderliggående fløj, der står temmelig langt fra den socialliberale linje, de øvrige medlemmer repræsenterer.
Bogen fortæller, at de sociale problemer er blevet større i velfærdsstatens levetid. Velfærdsstaten bærer skylden for at antallet af danskere i den arbejdsdygtige alder der forsørges af det offentlige, er steget fra 200.000 i 1960 til vore dages ca. 1 million og forfatteren konkluderer, at velfærdsstaten producerer sociale klienter og sociale problemer.
Om Liberal Alliance også vil omsætte disse synspunkter til politik vil fremtiden vise.
Er Danmark en taberfabrik?

Om alle de drømme bristed
Du har fra din ungdom drømt
Om trængsel og nød du fristed
Jeg elsked dig dobbelt ømt

tilbage til arkiv

| Spor | Biografi Udgivelser Foredrag Links Kontakt