Januar 2010

Virkeligheden er ikke symbolsk

Fru Lykkeboes refleksioner ved nytårsskiftet 2010

"…det er vigtigt at holde fast,…at det religiøse er virkeligheden, det faktiske fænomen der er symbolsk, og ikke først billedet af virkeligheden i ikonen eller i den rituelle handling…Det kunstneriske symbol bliver symbol på den symbolmagt, der allerede er i alt hvad der er til og går for sig. Ikke kun kunsten er symbolsk, virkeligheden er det også."

Ovenstående fandt jeg i min julegavebog, Modernitetens verden. Tiden, videnskab, historien og kunst, Århus Universitetsforlag, 2009. Citatet er af K. E. Løgstrup, fra værket, Skabelse og tilintetgørelse, 1978.
Jeg havde forestillet mig, at disse refleksioner ville blive et dystert tilbageblik på verdens gang 2009, iblandet dystopiske fremtidsperspektiver for konsekvenserne af:
De uafviselige menneskeskabte klimaændringer
Verdensøkonomiens sammenbrud
Bankernes uansvarlighed
Arbejdsløshed
Sult og fattigdom
Krigen i Afghanistan
Klimatopmødets fallit
og pandemien, der aldrig kom, thi der var ingen. WHO´s influenzarådgivere blev betalt af medicinalindustrien for at råbe ulven kommer.

Om alt dette ville jeg have skrevet temmelig mistrøstigt, men nu, da jeg ser det i lyset af Løgstrups udsagn: Det er det faktiske fænomen, der er symbolsk, må jeg påtage mig at være apologet for den virkelighed, begivenhederne udspiller sig i. Den virkelighed, vi alle er en del af, thi vi har ingen anden. Virkeligheden er ikke symbolsk, har aldrig været det og bliver det aldrig, heller ikke når man søger at fjerne sig fra den i højere åndelige skoleridt.
Der er ikke megen symbolik i klimaændringerne, der er særdeles konkrete, hvad enten de skyldes jordens egen cyklus eller vor indgriben, for eksempel ved massiv udledning af CO2.
Økonomiernes sammenbrud skyldtes grådig uansvarlighed med god hjælp fra en forbryderisk finansbankverden.
Arbejdsløshed skyldes blandt meget andet konjunkturer, sæsonudsving, strukturændringer, protektionisme og er en fysisk og psykisk trussel for samfundene.
Sult og fattigdom kan tilskrives, at vi er ved at være så mange på kloden, at vi truer vort eget eksistensgrundlag, godt hjulpet på vej af ulige fordelingsgoder mellem rige og fattige lande, hvor man nu anslår at en milliard mennesker sulter.
Krigen i Afghanistan blev indledt som svar på terrorangrebet den 11. september 2001, og selv om Osama bin Laden ikke er fundet og fanget og selv om Taliban siges at være faldet, så blomstrer opiumsproduktionen som aldrig før og financierer blandt andet Talibans våben.
Det nyligt afsluttede klimatopmøde hvor de fleste af verdens ledere var samlet, var ganske enestående i verdens historie. Desværre så man sig ikke i stand til at lave den aftale om reducering af CO 2, som så mange havde håbet på, men det ville have været værre, hvis mødet var endt uden aftale overhovedet.

Al viden og alt herredømme hviler nemlig i de fænomener og fænomensammenhænge, der er åben for religiøs tydning, siger Løgstrup. At anskue verdens gang og dens viden som religiøst symbolsk, er en konstruktion, der kun lader sig gøre i en metafysisk spekulativ sfære, der venligt sagt, må benævnes: Virkelighedsflugt.
Og således, Løgstrup til genmæle, blev dette spor på årets sidste dag, et forsvar for virkeligheden som den leves i lyst og nød.


tilbage til arkiv

| Spor | Biografi Udgivelser Foredrag Links Kontakt