Maj 2009

Hvordan man kommer fra 8000 kilowatt timer til 2000 kilowatt timer i årlig el-udgift

Im wunderschönen Monat Mai sidder jeg og fornøjer mig under mine tage. Denne gang drejer maj måneds spor sig ikke om litteratur, musik, rejseindtryk eller politik.
Og dog: en slags civilpolitik må det siges at være, når vi hver især indtænker vedvarende energier i vor dagligdag og handler derefter. Således kunne vort hus her i Ajstrup ikke mere sidde med hænderne i skødet og vente på, at regeringen skulle foretage sig noget konstruktivt med hensyn til at fremme incitamentet til at indrette sig med vedvarende energi.
Vi tog sagen i egen hånd.

For ti år siden gjorde vi vort sommerhus til helårsbolig. Vi har to huse på grunden, det ene var opvarmet med el, det andet med en brændeovn. Det årlige elforbrug var 8000 kilowatt timer.
For fire år siden startede vi en proces til nedbringning af elforbruget. Det begyndte med to luft/luft varmepumper, en i hvert hus. Det reducerede elforbruget med 1500 kilowatt timer. Dernæst fulgte opsætning af et solcelleanlæg med en årsproduktion på 3000 kilowatt timer. Og her på det sidste har vi installeret en solfanger samt et A+ køleskab, der samlet vil medføre et fald i forbruget på 1500 kilowatt timer.
Det samlede årsforbrug vil således ende på 5000 kilowatt timer, hvoraf de 3000 leveres af solcelleanlægget.
Den fremtidige årlige besparelse på elforbruget vil dermed være 6000 kilowatt timer, svarende til 10.000 kr.
Siden varmepumperne blev installeret har vi næsten ikke brugt brændeovnen. Det har sparet os for en årlig udgift til træbriketter på 4.000 kr.
Den samlede besparelse svarer til et nettoafkast på 6,4%.
Ikke dårligt i disse tider.
tilbage til arkiv

| Spor | Biografi Udgivelser Foredrag Links Kontakt