Marts 2008

163.000 Google indgange til Coaching

Coaching er på ganske få år blevet en industri, der formodentlig tjener flere penge, end i sin tid hele det alternative marked tilsammen.
Sidstnævnte overbeviste folk om, at det var nødvendigt at få stillet sit horoskop, læst sin skæbne i kort og hånd, få sin aura afstemt og finpudset.

Coaching er langt smartere. Det er blevet lidt pinligt at tale om auralæsning og slige ting blandt veludannede mennesker, ligesom det er en anelse pinligt at fortælle, at man går til psykolog.
Her har coachingverdenes nye guruer fundet en enorm niche. De er stuerene, de går rent hjem hos virksomhedsledere, der ønsker et styrket flow hos de ansatte, så de optimeres til at tjene firmaets interesser, hvilket sker ved coachens mellemkomst. De ansatte ensrettes, for ikke at sige afrettes, uden at det ser ud som om det er virksomheden, der tvinger nogen til noget.

Også i den personlige sfære er en åndelig vejleder nødvendig, og her træder lifecoachen til.
En af slagsen udbyder sig sådan på nettet:

Lifecoaching er en effektiv metode til at hjælpe dig med at finde ud af hvad du virkelig vil, og hvad der har forhindret dig i at opnå det.
Coaching hjælper dig med at finde og udnytte dit fulde potentiale, så du bliver den bedst mulige udgave af dig selv


En Dating coach hjælper med det angstfremkaldende problem det åbenbart er blevet at erhverve sig en kæreste, så man sikrer sig, at man er passende manuduceret til opgaven.

En sådan kommer med følgende tilbud:

LoveConcern tilbyder ikke bare dating-kurser. Du kan også få hjælp til at komme dig over et knust hjerte eller få individuelle sessioner hos en flirte-coach.

Hvorfor er der et så stort behov for at lade andre opsætte normer, ja endog værdier for vores tilværelse? Er vi blevet så uselvstændige, så utrygge, at vi skal føres gennem tilværelsen af en, ja en Kusk, faktisk.

Coachingmanagement er en ubehagelig foreteelse, fordi den styrker uselvstændiggørelsen og standardiseringen af de ansatte i private og offentlige virksomheden, og fordi den anvendt af den enkelte forsikrer, at livet aldrig bør gøre ondt.

Latterligt? Afgjort! Samtidig er det temmelig fortvivlende, at det moderne menneske er så svagt, sjæleskrøbeligt og usikkert funderet, så uvoksent og umodent, at det ikke tåler den mindste smerte, ubehag og angst.
tilbage til arkiv

| Spor | Biografi Udgivelser Foredrag Links Kontakt