December 2007

Får Danmark en folkeafstemning om hele traktaten?

Formodentlig og sandsynligvis desværre nej. I den nys overståede valgkamp var EU så godt som fraværende i politikernes fælles velfærdsoverbud. Dog er en afstemning om forbeholdene lovet.

Det er ikke godt, at EU´s fremtidige udvikling næsten udelukkende overlades til stats- og regeringschefer, uden at inddrage befolkningen. Der tales om lande, der har et "demokratisk underskud."
For mig at se har Danmark i betænkelig grad et sådant i forhold til den iver, hvormed regeringen anstrenger sig for ikke at afholde folkeafstemning om hele traktaten, forbeholdene inkluderet. Som bekendt drejer disse sig om forsvars og retspolitik, unionsborgerskab og fælles mønt. Antageligt vil regeringen ikke, af taktiske grunde = angst for at få nej, lave en samlet afstemning om disse fire forbehold. Jeg vil gætte på, at danskerne stemmer ja til at afskaffe forbeholdene vedrørende forsvars og retspolitik, samt unionsborgerskab, hvorimod forbeholdet over for fælles mønt meget vel kan blive forkastet. Vi vil nok ikke af med Margrethe på vores mønter.

En afklaring om, hvorvidt Danmark er for eller imod EU kommer således ikke på tale, og dermed er grunden lagt for en vedvarende ballade, både i folketing og i befolkning.
Det er desværre forventeligt, at de igangsatte juridiske afklaringer om, hvorvidt det er nødvendigt med en folkeafstemning, vil munde ud i, at den nye traktat, der har skiftet navn til reformtraktaten, ikke behøver at blive sendt til afstemning. Det er en uklædelig manipulering fra regeringens side.
Og det er ganske sært, for ikke at sige lidet betryggende for en demokratisk stat. Da Frankrig og Holland sagde nej til traktaten i sidste omgang, blev den bebudede danske afstemning aflyst. Det var der god fornuft i, al den stund man gik i tænkeboks for at finde ud af, hvordan en ny forfatning/traktat så skulle strikkes sammen.
Resultatet foreligger nu. Det bizarre er, at ifølge forstandige menneskers nærlæsning af den reformerede traktat, er den 99 % identisk med den forkastede. Så der er al mulig grund til at fastholde en folkeafstemning, som altså formodentlig ikke kommer.
Det ville være forfriskende at komme ud i lyset, og en gang for alle finde ud af, om Danmark er for eller mod medlemskab. Vi kan sikkert fint fortsætte uden for medlemskabet, hvis det kom til et nej. Men det gør vi næppe, al den stund der er indlysende mange fordele ved medlemskab. Er regeringen bange for at vi alligevel vil stemme "forkert"?
Hvis vi, og de øvrige medlemslandes befolkninger, ikke bliver inddraget i at tage ansvar i EU spørgsmål, vil EU´s troværdighed som et demokratisk projekt destabiliseres, og det er vanskeligt at forestille sig, hvordan og hvorfor europæiske borgere skulle kunne føle nogen form for aktiv interesse i EU´s gøren og laden.
tilbage til arkiv

| Spor | Biografi Udgivelser Foredrag Links Kontakt